Нашите новости

Обука за стекнување лиценца за обезбедување

Sep 24, 2019

Обука за стекнување лиценца за физичко обезбедување

Aug 07, 2019

Сокол-Обезбедување вработува

Jul 31, 2019

Поради зголемување на обемот на работа, „СОКОЛ-ОБЕЗБЕДУВАЊЕ“ објавува оглас со цел проширување на тимот доверливи професионалци – физичко обезбедување.

Сокол Обезбедување започна со обуката „БИДИ СОКОЛ“

Jun 04, 2010

На обуката може да се пријават сите заинтересирани лица кои подоцна сакаат да се стекнат со лиценца.