Агенција за обезбедување СОКОЛ-ОБЕЗБЕДУВАЊЕ

Физичко обезбедување

За безбедноста секогаш се грижи професионалниот тим искусни и сертифицирани безбедносни службеници кои ги исполнуваат сите барања од областа на физичката заштита, оспособени да спречат бесправно одземање или напад на вашиот имот или деловни простории.

Физичко обезбедување

  • Обиколка 
  • 24 часовен надзор на објектот
  • Спречување на штета од поголем размер

Физичкото обезбедување се врши непосредно од страна на искусни и сертифицирани професионалци, обучени за брза реакција и интервенција во клучен момент со цел спречување на штети од поголеми размери.

Други услуги