СТАНИ СОКОЛ

ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Полињата означени со * се задолжителни!

ПОДАТОЦИ ЗА ЛИЦЕНЦА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ

РАБОТНА ПОЗИЦИЈА
АВТОБИОГРАФИЈА

Прикачената автобиографија (CV) мора да биде зачувана и прикачена со .pdf екстензија.

Контакт информации

+389 078 265 778

contact@sokolsecurity.mk

Христо Смирненски бр.17 Скопје

Понеделник - Сабота: 9:00 - 21:00