Агенција за обезбедување "СОКОЛ-ОБЕЗБЕДУВАЊЕ" Дооел Скопје

Патролно обезбедување

Во некои ситуации може да биде неопходно да се интервенира во вашите простории.Во тој случај, нашите обучени професионалци се спремни да се справат со ризични ситуации на начин кој ќе го задржи вашиот објект и неговите клиенти, вработени, жители или присутните безбедни. Користејќи иновативни концепти за приватно обезбедување и спроведување на истите во клучен момент, нашите вработени се подготвени за брза реакција.

Сокол врши патролни услуги за мобилна безбедност на личните домови на своите клиенти, училишта или деловни простории. Нашата мобилна безбедносна патрола се состои од патролирање на вашата област за да се спречи криминалот, да се обезбеди имотот, со постојани проверки на безбедноста во текот на денот или ноќта. Нашите мобилни безбедносни патролни служби се специјализирани за мобилна безбедност и патрола.

Други услуги