Агенција за обезбедување "СОКОЛ-ОБЕЗБЕДУВАЊЕ"

ГПС(GPS) надзор

Постојано следење во реално време на патролните возила и упатување до вистинската локација во случај кога е потребна интервенција.

Други безбедносни системи

Видео надзор

Видео надзорот ви овозможува во секое време да имате увид за случувањата на Вашиот објект.

ПОВЕЌЕ
Противпровална заштита

Алармниот систем може да биде многу ефикасно средство за спречување на кражба и физички напад во вашиот дом.

ПОВЕЌЕ
Противпожарни централи

Нашите противпожарни централи нудат висиоко ниво на заштита, детекција на пожарот значи и заштита на лицата и имотот.

ПОВЕЌЕ