Агенција за обезбедување "СОКОЛ-ОБЕЗБЕДУВАЊЕ"

Противпожарни централи

Според статистичките податоци во земјава, бројот на пожари е во постојан пораст. Превенција од вакви појави претставуваат противпожарните централи, кои можат да спречат штети од големи размери.

Нашите противпожарни централи нудат висиоко ниво на заштита, детекција на пожарот значи и заштита на лицата и имотот.

Без оглед на тоа дали се поставени во вашиот дом или во деловен простор нудат високо ниво на заштита. Детекцијата на пожарот значи и заштита на лица и имотот. Заштите се на време.

Други безбедносни системи

Видео надзор

Видео надзорот ви овозможува во секое време да имате увид за случувањата на Вашиот објект.

ПОВЕЌЕ
Противпровална заштита

Алармниот систем може да биде многу ефикасно средство за спречување на кражба и физички напад во вашиот дом.

ПОВЕЌЕ
ГПС(GPS) надзор

Постојано следење во реално време од страна на патролните возила и упатување до вистинската локација во случај кога е потребна интервенција.

ПОВЕЌЕ