Агенција за обезбедување "СОКОЛ-ОБЕЗБЕДУВАЊЕ" Дооел Скопје

Мониторинг Патролно и Мониторинг Обезбедување

Нашиот тим врши постојан физички надзор над вградени технички системи и уреди за обезбедување на имот, телекомуникациски пренос на алармни сигнали и  надзор заради спречување на штетни дејствија.

Други услуги