Агенција за обезбедување СОКОЛ-ОБЕЗБЕДУВАЊЕ

Техничко обезбедување

Современиот начин на живот кога потребата од обезбедување е се поактуелна и неминовна, вградување на безбедносни системи за заштита од провали и напади на имотот е еден од начините за превенција на несакани ситуации.

Техничкото обезбедување нуди

  • Алармен уред 
  • Инсталација и можност за следење од различни локации

Вградување на опрема за техничко обезбедување, нуди поголема безбедност за заштита од кражба или упад во вашиот дом или деловен простор, бидејќи преку апликација за следење, во секој момент имате увид што се случува или се случувало во просторот кој се обезбедува.

Други услуги