Нашите новости

Зошто Ви е потребен видео надзорен систем

Sep 11, 2019

Пристигнаa новите патролни возила!

Aug 21, 2018

Пристигнаa новите патролни возила! Поголема безбедност за сите наши коминтенти, сегашни и идни!

ISO 9001:2008

Jun 04, 2010

СОКОЛ ОБЕЗБЕДУВАЊЕ го имплементира системот за управување со квалитет ISO 9001:2008 и се здоби со сертификат.