Сокол-Обезбедување вработува

Сокол-Обезбедување вработува

Агенцијата за обезбедување на имот и лица „СОКОЛ-ОБЕЗБЕДУВАЊЕ“ се залага за извршување на доверената работа стручно и професионално.Сите кои се дел од агенцијата и обезбедување на имот и лица се посветени и насочени кон квалитет.


Поради зголемување на обемот на работа, „СОКОЛ-ОБЕЗБЕДУВАЊЕ“ објавува оглас со цел проширување на тимот доверливи професионалци – физичко обезбедување.


Квалификации кои кандидатот/ката треба да ги исполнува :


• Поседува лиценца за физичко обезбедување


• Постапува според овластувањата наведени во Законот за приватно обезбедување


• Придонесе за заштита и превенција на лицата и имотот кој се обезбедува


Лични карактеристики


• Одговорност во извршување на работата


• Соработка со колегите од тимот

„СОКОЛ-ОБЕЗБЕДУВАЊЕ“ ќе обезбеди соодветни услови за работа:


• Униформа за работа


• Опрема која е потребна за превенција и заштита на имот и лица


• Редовни месечни примања и договор за работа


Рок за аплицирање: 09.08.2019


По извршената селекција кандидатите кои ги исполнуваат условите ќе бидат повикани на интервју


Кратка биографија очекуваме на sokol1security@gmail.com Контакт телефон: 078 265 778

Претходна новост Следна новост