Пакет за обезбедување на индивидуални куќи и домови.

Пакет за обезбедување на индивидуални куќи и домови.

Нашиот пакет за обезбедување на индивидуални куќи и домови е наменет за сите граѓани кои сакаат да придонесат за заштита на своите домови од кражби во соработка и координација со нашата агенција за обезбедување на имот и лица.

Пакетот содржи:

Монтажа на алармен уред Редовен сервис Редовна мото патрола Експресна интервенција по дојава на алармен уред Со склучување на годишен договор за користење на нашите услуги, сите услуги и уреди влегуваат во цената на пакетот, што на годишно ниво изнесува 10000 денари, за еднократно плаќање.

Нудиме можност и за месечна исплата, по цена од 999 денари месечно.(во цената не е вклучен ДДВ)

1

Претходна новост Следна новост