Не ја пропуштајте оваа понуда-Обезбедување на домови и деловни објекти

Не ја пропуштајте оваа понуда-Обезбедување на домови и деловни објекти

ПАКЕТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ ДОМОВИ и ПАКЕТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ДЕЛОВНИ ОБЈЕКТИ

Нашиот пакет за обезбедување на деловни објекти содржи организиран 24-часовен надзор над вградените технички системи и уреди за обезбедување, преку контрола на пристап, отварање и затварање, противпожарна заштита, пртивпровална заштита, видео надзор, ангажман на сертифицирани безбедносни службеници и патролни возила заради спречување на штетни дејства и по пристигнат алармен сигнал во нашиот Центар за обезбедување и надзор.

Пакетот содржи:

Бесплатен алармeн систем "PARADOX SP4000"

Редовен сервис

Редовна мото патрола

Експресна интервенција по дојава на алармен уред

Со склучување на годишен договор за користење на нашите услуги, сите услуги и уреди влегуваат во цената на пакетот, што на годишно ниво изнесува 365 евра. (во цената не е вклучен ДДВ).

Нашиот пакет за обезбедување на индивидуални куќи и домови е наменет за сите граѓани кои сакаат да придонесат за заштита на своите домови од кражби во соработка и координација со нашата агенција за обезбедување на имот и лица.

Пакетот содржи:

Монтажа на алармен уред

Редовен сервис

Редовна мото патрола

1

Експресна интервенција по дојава на алармен уред Со склучување на годишен договор за користење на нашите услуги, сите услуги и уреди влегуваат во цената на пакетот, што на годишно ниво изнесува 10000 денари. Нудиме можност и за месечна исплата, по цена од 999 денари месечно.(во цената не е вклучен ДДВ).

Претходна новост Следна новост