КВАЛИТЕТ

Сигурност и доверба

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ

ДОВЕРЛИВИ ПРОФЕСИОНАЛЦИ

Сигурност и доверба

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ

БЕЗБЕДНОСТ

Сигурност и доверба

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ

ЗАШТИТА

Сигурност и доверба

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ

24 часа
заштита

18 години
искуство

Доверба

Професионална
услуга

Агенција за обезбедување СОКОЛ-ОБЕЗБЕДУВАЊЕ

Заштита на Вашиот имот и сигурност

Живееме во ера кога значењето и потребата за заштита на приватноста е неизбежна. Имајќи ги предвид можностите на техничките средства и методите со кои може да се врши техничко обезбедување, почитувајќи ги законските регулативи Сокол обезбедување им пружа високо ниво на заштита на своите клиенти.

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ

Услуги

Безбедносни системи

Видео надзор

Нашиот тим, во согласност со Законот за лични податоци врши физички надзор над вградени технички системи и уреди за обезбедување на вашиот имот, телекомуникациски пренос на алармни сигнали и  надзор заради спречување на штетни дејствија над лицата и имотот по пристигнат алармен сигнал од центар за обезбедување и надзор.

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ
Безбедносни системи

Противпровална заштита

Тимот на Сокол обезбедување е спремен да спречи штета од поголем размер во најкраток рок. Нашиот тим ќе пристигне на местото на настанот за 3-5 минути по дојавата.

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ
Безбедносни системи

Противпожарни централи

Според статистичките податоци во земјава, бројот на пожари е во постојан пораст. Превенција од вакви појави претставуваат противпожарните централи, кои можат да спречат штети од големи размери.

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ
Безбедносни системи

ГПС(GPS) надзор

Постојано следење во реално време на патролните возила и упатување до вистинската локација во случај кога е потребна интервенција.

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ
Доверливи професионалци

Актуелни Понуди

Пакети за индивидуални куќи и домови

29.10.2020

Пакет за обезбедување на деловни објекти

02.10.2020

Систем за обезбедување на индивидуални домови

23.09.2020

Задоволни клиенти

Ја препорачуваме Агенцијата за обезбедување на имот и лица СОКОЛ ОБЕЗБЕДУВАЊЕ затоа што секогаш се кооперативни и отворени за соработка, во најкраток можен временски рок постапуваат согласно со нашите барања, имаат човечки ресурси за сите прашања ( од комесар за безбедност и контрола кој е задолжен за оперативно водење на сите настани,со фатени сторители , соработуваат со службите на МВР, имаат техничари за поставување и одржување на безбедносни системи, раководител за човечки ресурси) професионални се во комуникацијата, редовно доставуваат извештаи за редовните и вонредните превземени активности и настани.

Иван Илиевски , ЕЛИНГ

Ја препорачуваме Агенцијата за обезбедување на имот и лица СОКОЛ ОБЕЗБЕДУВАЊЕ затоа што секогаш се кооперативни и отворени за соработка, во најкраток можен временски рок постапуваат согласно со нашите барања, имаат човечки ресурси за сите прашања ( од комесар за безбедност и контрола кој е задолжен за оперативно водење на сите настани,со фатени сторители , соработуваат со службите на МВР, имаат техничари за поставување и одржување на безбедносни системи, раководител за човечки ресурси) професионални се во комуникацијата, редовно доставуваат извештаи за редовните и вонредните превземени активности и настани.

Павловски Миле , ТЕМС

Ја препорачуваме Агенцијата за обезбедување на имот и лица СОКОЛ ОБЕЗБЕДУВАЊЕ затоа што секогаш се кооперативни и отворени за соработка, во најкраток можен временски рок постапуваат согласно со нашите барања, имаат човечки ресурси за сите прашања ( од комесар за безбедност и контрола кој е задолжен за оперативно водење на сите настани,со фатени сторители , соработуваат со службите на МВР, имаат техничари за поставување и одржување на безбедносни системи, раководител за човечки ресурси) професионални се во комуникацијата, редовно доставуваат извештаи за редовните и вонредните превземени активности и настани.

МАВРАТЕХ

Ја препорачуваме Агенцијата за обезбедување на имот и лица СОКОЛ ОБЕЗБЕДУВАЊЕ затоа што секогаш се кооперативни и отворени за соработка, во најкраток можен временски рок постапуваат согласно со нашите барања, имаат човечки ресурси за сите прашања ( од комесар за безбедност и контрола кој е задолжен за оперативно водење на сите настани,со фатени сторители , соработуваат со службите на МВР, имаат техничари за поставување и одржување на безбедносни системи, раководител за човечки ресурси) професионални се во комуникацијата, редовно доставуваат извештаи за редовните и вонредните превземени активности и настани.

ЕНДОКАНА

Ја препорачуваме Агенцијата за обезбедување на имот и лица СОКОЛ ОБЕЗБЕДУВАЊЕ затоа што секогаш се кооперативни и отворени за соработка, во најкраток можен временски рок постапуваат согласно со нашите барања, имаат човечки ресурси за сите прашања ( од комесар за безбедност и контрола кој е задолжен за оперативно водење на сите настани,со фатени сторители , соработуваат со службите на МВР, имаат техничари за поставување и одржување на безбедносни системи, раководител за човечки ресурси) професионални се во комуникацијата, редовно доставуваат извештаи за редовните и вонредните превземени активности и настани.

ЛИМ ДИЗАЈН

Ја препорачуваме Агенцијата за обезбедување на имот и лица СОКОЛ ОБЕЗБЕДУВАЊЕ затоа што секогаш се кооперативни и отворени за соработка, во најкраток можен временски рок постапуваат согласно со нашите барања, имаат човечки ресурси за сите прашања ( од комесар за безбедност и контрола кој е задолжен за оперативно водење на сите настани,со фатени сторители , соработуваат со службите на МВР, имаат техничари за поставување и одржување на безбедносни системи, раководител за човечки ресурси) професионални се во комуникацијата, редовно доставуваат извештаи за редовните и вонредните превземени активности и настани.

БАРД ЛОГИСТИК

Ја препорачуваме Агенцијата за обезбедување на имот и лица СОКОЛ ОБЕЗБЕДУВАЊЕ затоа што секогаш се кооперативни и отворени за соработка, во најкраток можен временски рок постапуваат согласно со нашите барања, имаат човечки ресурси за сите прашања ( од комесар за безбедност и контрола кој е задолжен за оперативно водење на сите настани,со фатени сторители , соработуваат со службите на МВР, имаат техничари за поставување и одржување на безбедносни системи, раководител за човечки ресурси) професионални се во комуникацијата, редовно доставуваат извештаи за редовните и вонредните превземени активности и настани.