Пакет за обезбедување на деловни објекти

Пакет за обезбедување на деловни објекти

Нашиот пакет за обезбедување на деловни објекти содржи организиран 24-часовен надзор над вградените технички системи и уреди за обезбедување, преку контрола на пристап, отварање и затварање, противпожарна заштита, пртивпровална заштита, видео надзор, ангажман на сертифицирани безбедносни службеници и патролни возила заради спречување на штетни дејства и по пристигнат алармен сигнал во нашиот Центар за обезбедување и надзор.

Пакетот содржи:

Бесплатен алармeн систем "PARADOX SP4000"

Редовен сервис

Редовна мото патрола

Експресна интервенција по дојава на алармен уред

Со склучување на годишен договор за користење на нашите услуги, сите услуги и уреди влегуваат во цената на пакетот, што на годишно ниво изнесува 365 евра. (во цената не е вклучен ДДВ).

Претходна новост Следна новост